Pozice v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského nabízí pozici ve vědeckém týmu nově založeného Oddělení nanokatalýzy v rámci projektu J. Heyrovsky Chair.
Vědecká pozice Chemik / Chemický inženýr nebo Fyzik – Výzkum katalyzátorů založených na atomárních klastrech.
Vědecký pracovník v oboru chemie / chemického inženýrství – Studium katalytických vlastností klastrů.