Medaile Vladimíra Majera: Heinz W. Gäggeler

Dne 18. března 2016, vyzvanou přednášku na semináři Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze na téma „Progress of Accelerator Mass Spectrometry (AMS) of Heavy Elements“ přednesl Heinz W. Gäggeler, Prof. Dr. phil. nat. Dr. h.c. a při té příležitosti si převzal ocenění odborné skupiny Jaderné chemie – medaili Vladimíra Majera. Přednášku je možné shlédnout níže: