Ceny Alfreda Badera

Uzávěrka přihlášek do soutěže o Cenu za organickou chemii (CAB-I) byla stanovena na 15. červen (případně datum poštovního razítka). Uzávěrka soutěže o Cenu za bioanorganickou a bioorganickou chemii (CAB-II) je analogicky 31. března.

Ceny pro mladého českého organického a bio-organického chemika byly zřízeny A. Baderem (Alfred Bader, známý chemik, milionář, self-made man, zakladatel firmy Aldrich, filantrop, sběratel vlámských mistrů).
Od roku 2002 mohou být udělovány ročně ceny dvě, jedna za organickou chemii (CAB-I) a druhá za chemii bioorganickou a bioanorganickou (CAB-II).

Statut ceny a pravidla pro podávání přihlášek  a složení komisí pro udělení cen

CAB II 2020 Petra Ménová, Ing. Ph.D., VŠCHT Praha

CAB I 2019 Tomáš Slanina, RNDr., Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
CAB II 2019 Pavla Perlíková, Mgr. et Mgr., Ph.D. (35), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Praha

CAB I 2018 Dr. Andrej Jančařík (34), Centre d’Élaboration de Matériaux et d’Etudes Structurales, Toulouse, France
CAB II 2018 Jaroslav Roh, doc. PharmDr., Ph.D. (35), Farmaceutická Fakulta UK v Hradci Králové

CAB I 2017 Ondřej Jurček, Ing. Ph.D. et Ph.D.
CAB II 2017 Pavel Štarha, doc. Mgr., Ph.D., (35), Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

CAB I 2016  Jiří Kaleta, Mgr. Ph. D., (34), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
CAB II 2016 Hana Macíčková-Cahová, Ing.,Ph.D., (35), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

CAB I 2015 Cena nebyla udělena.
CAB II 2015 Aleš Imramovský, doc. Ing., Ph.D.(35), Univerzita Pardubice

CAB I 2014  Jiří Pospíšil, RNDr., Ph.D., (35), Laboratoř růstových regulátorů, Institut Experimentální Botaniky AV ČR & UP, Olomouc
CAB II 2014  Martin Havlík, Ing., Ph.D., (34), VŠCHT, Praha

CAB I 2013  Petr Beier, Ing. Ph.D., (35), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Praha
CAB II 2013 Martin Hrubý, Mgr. Ph.D., (35), ( ÚMCH AV ČR  Praha

CAB I 2012 Filip Bureš, doc. Ing., Ph.D., (34) Univerzita Pardubice
CAB II 2012  Robert Kaplánek, Ing., Ph.D., (35),VŠCHT Praha/ PřF UP, Olomouc

CAB I 2011 RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (34) Přírodovědecká fakulta UK, Praha
CAB II 2011 Mgr. Petr Cígler, Ph. D. (33) Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

CAB I 2010 Šindelář Vladimír, doc.Ing., Ph.D., (35), Přírodovědecká fakulta MU, Brno
CAB II 2010 Zimčík Petr, PharmDr., Ph.D., (35), Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové

CAB I 2009 Filip Teplý,Mgr, Ph.D., (33), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
CAB II 2009 Jan Kotek , RNDr.,  Ph.D.,( 33), Přírodovědecká fakulta UK, Praha

CAB-I 2008 Aleš Růžička, doc. Ing., Ph.D., ( 34), Univerzita Pardubice
CAB-II 2008 Tomáš Bříza, Ing., PhD, (31), VŠCHT, Praha

CAB-I 2007 Jiří Hanusek, doc. Ing. PhD., (32), Univerzita Pardubice
CAB-II 2007 Dominik Rejman, Ing. CSc. (33), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

CAB-I 2006 Petr Štěpnička, doc. RNDr. PhD. (33), Přírodovědecká fakulta UK, Praha
CAB-II 2006 cena nebyla udělena

CAB-I 2005 Radek Cibulka, Ing., PhD (32), Ústav organické chemie VŠCHT, Praha
CAB-II 2005 Zbyněk Prokop, RNDr., PhD. (31), MU/Národní centrum pro výzkum biomolekul, Brno

CAB-I 2004 Dana Hocková, Ing., PhD (34), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
CAB-II 2004 Bohumil Dolenský, Ing., PhD. (33), Ústav analytické chemie VŠCHT, Praha

CAB-I 2003 Tomáš Kraus, Mgr., PhD (34), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
CAB-II 2003 Jiří Damborský, Mgr.,Dr. (34), Přírodovědecká fakulta MU/ Národní centrum pro výzkum biomolekul Brno

CAB-I 2002 Štěpán Vyskočil, Mgr., PhD,  (31), Přírodovědecká fakulta UK, Praha
CAB-II 2002 Radek Marek, RNDr., PhD, (34), Přírodovědecká fakulta MU Brno

2001 Milan Pour, doc. RNDr., PhD, (35), Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
2000 Vladimír Církva, Dr. Ing., (32), Ústav chemických procesů AV ČR, Praha
1999 Michal Hocek, Ing. CSc., (29), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
1998 Michal Hoskovec, Ing., CSc., (35), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
1997 Pavel Lhoták, Ing. CSc., (34,) Ústav organické chemie VŠCHT, Praha
1996 Vladimír Havlíček, Dr. Ing., (29) Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
1995 Martin Smrčina, RNDr., CSc., (34) Přírodovědecká fakulta UK, Praha
1994 Ivo Starý, RNDr., CSc., (33) Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

Biography of the award holders


Ceny Alfreda Badera je udělována z podnětu a finančního altruizmu dr. Alfreda Badera, významného světového chemika, podnikatele ale i znalce a sběratele vlámských mistrů. Dr. Alfred Bader, který se narodil r. 1924 ve Vídni v rodině české židovské šlechtičny a maďarského důstojníka byl ve věku 14ti let poslán do Anglie, aby unikl nacistické persekuci. Po začátku války byl deportován do Kanady a internován. Po propuštění studoval chemii na Queen’s University, Kingston, Ontario. Po jejím ukončení v r. 1945, odešel na stáž na Harvard, kde pracoval na chemii chinonů s Louisem Fieserem a získal PhD v r. 1950. Bader nastoupil u Pittsburgh Plate Glass Company jako výzkumník v oddělení barev v Milwaukee. V r. 1954, zúročil patent na přípravu bis-fenolové kyseliny za který PPG získal milion dolarů od firmy Johnson Wax – což se stalo prvým úspěšným obchodním vítězstvím mladého chemika.
Již v době svého doktorátu měl problémy s nákupem chemikálií v drobném, rozhodl se proto se svým přítelem právníkem založit firmu Aldrich Chemical Company ve které prodávali chemikálie připravené studenty v praktiku. Přestože z počátku neměl obchodní zkušenosti a i 500 dolarů, které potřebovali na založení firmy jim dělalo potíže firma se rozrostla.
V šedesátých až osmdesátých letech podporoval české chemiky tím, že od nich barterovým způsobem odkupoval přebytečné vzorky chemikálií a poskytoval jim za to produkty fy. Aldrich, což byl jeden ze způsobů, jak dr. Bader vybudoval během let katalog o téměř 10 tisíci položek. V roce 1970 se fa Aldrich spojila se společností Sigma sloužící biochemikům. Dr. Bader založil v roce 1968 světoznámý časopis Aldrichimica Acta, který se stal užitečnou pomůckou chemiků a je jí dodnes.
Dr Bader se stal jedním z nejúspěšnějších a nejznámějším chemiků na vědeckém i obchodním poli. Vědecky se soustředil na uplatnění soudobých metodik ve výzkumu historických obrazů, o čemž napsal i monografii.
Dr Bader, přestože česky umí jen několik slov, zdůrazňuje své české kořeny a je na ně hrdý. Kromě toho, že přispěl k znovuobjevení zásluh českého rodáka Josefa Loschmidta o chemii (objev struktury benzenu) založil natrvalo fondy na pěti nejlepších universitách na světě na
stipendia výhradně pro české studenty. Kromě toho založil dr. Bader r. 1994 Cenu Alfreda Badera, kterou uděluje Česká společnost chemická každoročně mladému chemikovi do 35 let za práce v organické a bioorganické chemii. Součástí ceny je i prémie ve výši $3000 btto, u které dr. Bader velmi těžce nese, že musí být zdaněna daní z příjmu.
Za své zásluhy o rozvoj české chemie byl dr. Bader odměněn nejvyššími vyznamenáními České společnosti chemické.