Cena Rudolfa Lukeše

za excelentní výsledky vysokého mezinárodního významu v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie udělovaná Odbornou skupinou organické, bioorganické a farmaceutické chemie ČSCH. Pro prvních 5 let je Cena sponzorovaná firmou Lach-Ner. Cena sestává z certifikátu, osobní prémie (50 tis. Kč) a grantu na nákup chemikálií a rozpouštědel od Lach-Ner (100 tis. Kč). Laureáta vybírá mezinárodní komise (předseda Prof. J. Siegel), která zaručí nezaujatost a vysokou odbornou úroveň oceněných.
Cena je určena k ocenění konkrétních významných výsledků dosažených v posledních 5 letech a publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech, kde nominovaný je zpravidla korespondenčním autorem. Jediným kritériem je vědecká excelence, originalita, kreativita a význam výsledků. Tato Cena není určena k ocenění celoživotního díla ani přínosu k rozvoji ČSCH či jejich odborných skupin.

Statut ceny: Pravidla pro podávání přihlášek.Nositelé ceny:
2012Dr. Detlef Schröder (ÚOCHB AVČR)
2013Prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (PřF UK Praha)
2014Prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.(PřF MU Brno)
2015Mgr. Filip Teplý, Ph.D. (ÚOCHB AV ČR v.v.i.)
2016prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., (PřF UK Praha)