Složení komisí pro udělení cen A. Badera

Složení komise pro udělení Ceny A. Badera za organickou chemii (CAB I)

prof. Ing. Oldřich Paleta, DrSc. - předseda
prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.
doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
RNDr. Ivo Starý, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc.Složení komise pro udělení Ceny A. Badera za bianorganickou a biorganickou chemii (CAB II)

prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc. - předseda
prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.
RNDr. Alexandr Jegorov, CSc.
doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc.
prof. Ing. Oldřich Paleta, DrSc.
doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
doc. RNDr. Irena Valterová, CSc.