Chemické listy

Oficiální časopis Asociace českých společností chemických vycházející od roku 1876
ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné), 1803-2389 (CD-ROM)

Zaměření
• Referáty o chemii a příbuzných oborech (např. o biochemii, chemii a technologii materiálů, chemické a biochemické technologii, ekologii, informatice)
• Původní články o laboratorních přístrojích a postupech
• Články zaměřené na průmyslovou chemii
• Recenze nových knih a aplikačního software
• Diskusní rubrika
• Osobní zprávy, konference, redakční poznámky

Rychlý přístup